Lagring och mycket mer

Till våra kunder kan vi erbjuda lagertjänster i Vanda, Åbo, Vaalimaa, Tallinn, Riga, Vilnius, Gdynia och Budapest.

Tjänster inom lagerhållning

Vi erbjuder högklassig service inom lagerhållning, varav ProStock-lagerstyrningssystemet utgör en väsentlig del. Lagerhållning omfattar bl.a. följande bastjänster:

-långsiktig servicelagring (även tullagring),
-uppackning av enheter och produktspecifik lagersortering,
-överföring in i lagerbokföring och bekräftelser till kunden,
-produktspecifik upptagning enligt beställning (kundspecifika EDI-lösningar),
-lastning på lastpallar,
-utskrivning av adresslappar och streckkoder samt fastsättning,
-terminal- och cross docking –tjänster samt inventering.

Mervärdestjänster omfattar

-produktkontroller och ompackningar,
-sorteringar och fastsättande av etiketter,
-kunden har möjlighet till uppföljning av sitt lagersaldo via internet,
-automatiska ”bäst före”- larm
-tulldokument samt rapporter.

Lagertjänsterna är lätta att lägga till för att ingå som en del av Beweships transportkedja. Lokala utkörningar och internationella leveranser till de kunder som använder sig av lagertjänster tas hand om av Beweship.

Kan vi hjälpa? Ring 020 7857500 eller e-post sales@beweship.com